ابعاد مختلف دیگ های تقطیر خانگی ظروف سلطانی

یکی از اصلی ترین اجزاء دستگاه تقطیر خانگی دیگ تقطیر است که از اهمیت بالا و نقشی بسزا در هنگام عرق گیری بعهده دارد. قفلهای موجود بر روی دیگ تقطیر بایستی مطلوبیت لازم را داشته باشد تا مانع از فرار بخار شود چرا که دوران نصب خمیر و .... بروی درب دیگ به اتمام رسیده است.

از سویی نیز در صورتیکه کندانسور شما به هر دلیلی گرفته شود هوای فشرده در داخل دیگ تقطیر خانگی جمع خواهد شد که احتمال بروز خطر دارد حال با وجود سوپاپ اطمینان مخصوص که نصب نموده ایم ، این فشار بوجود آمده براحتی از سوپاپ اطمینان تخلیه خواهد شد. طوریکه عملکرد آن بصورتی تنظیم شده است تا اینکه فشار به نیم بار برسد سوپاپ اطمینان عمل خواهد نمود. این در شرایطی است که دیگ تقطیر ظروف سلطانی فشاری برابر 2 بار را تحمل خواهد نمود ، پس با خیال راحت به تقطیر عرق گیری با دستگاه تقطیر خانگی ظروف سلطانی در منزل ادامه دهید.

سوپاپ اطمینان ظروف سلطانی