دستگاه تقطیر با کندانسور شیشه ای

در فرآیند تقطیر تبدیل بخار به مایع جز لاینفک دستگاه تقطیر می باشد این در حالی است که شما هر مدل و سایزی از دیگ خریداری کرده باشید مستلزم داشتن کندانسور و یا خنک کننده هستید. ظروف سلطانی گزینه دیگری نیز جهت این مهم دارد تا مشتری در خرید خود گزینه های لازم را بررسی نموده و آگاهانه انتخاب نماید.

کندانسور شیشه ای یا خنک کننده شیشه ای یکی از این موارد می باشد، که اگر از مزایای آن بخواهیم جزئیاتی به آن اشاره داشته باشیم باید به عدم سولفاته شدن آن اشاره کرد ولی این دلیلی تمام شده نیست چرا که بایستی حتما در مسیر بخار ورود به کندانسور از سوی دیگ مس داشته باشید.

در این شرایط می توانید از رابط لوله مسی و یا شیلنگ طوری مسی استفاده نمایید. لوله مسی را هر بار پس از تقطیر باید تمیز نمود و طوری مسی را بایستس هربار پس از آنکه متوجه تغییر رنگ آن شدید عوض نمایید.

ولی چرا مس باید باشد؟

گوگرد، حاصل از تخمیر بوجود می آید در هنگام تقطیر، گوگرد با بخار خارج خواهد شد در این شرایط بایستی نسبت به سد کردن گوگرد موجود اقدام کرد. اینجاست که مس نقش اساسی در این زمینه ایفا می کند چرا که باعث میشه گوگرد را به خودش بگیرد که به این فرآیند سولفاته شدن می گویند. پس با عمل سولفاته شدن گوگرد به جداره مس می چسپد و وارد محصول نهایی نخواهد شد.